Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimecres, 3 de juny de 2009

Efectes dels llamps sobre els avions


Tempesta elèctrica.

Avui faré esment a un tema que desgraciadament és actualitat. Aquests darrers dies s'ha parlat molt sobre les possibles causes de l'accident aeri de l'avió d'Air France a sobre l'Oceà Atlàntic.
Una de les causes més debatuda, era el possible impacte d'un llamp a l'avió., per informacions que he pogut constatar a través de diferents mitjans, la majoria de comentaris feien refència a què és molt difícil que l'impacte d'un llamp sigui capaç de produir els efectes suficients com per fer caure un avió, almenys en l'actualitat, degut als sistemes de seguretat en la construcció dels avions que hi han actualment.

La principal eina de seguretat dels avions, és el fet que estan pensats perquè funcionin com una gàbia de Faraday., segons informació extreta de la wikipèdia, una gàbia de Faraday és "qualsevol recinte recobert de material conductor", aquest fet provoca que el camp electromagnètic al seu interior resti en equilibri, anul.lant l'efecte que podríen provocar els camps elèctrics externs.
Un exemple semblant seria el paper protector contra els llamps que representen els cotxes (sempre tenint les finestres tancades), en aquest cas també es produeix el mateix efecte, amb la qual cosa els ocupants del vehicle poden estar segurs, que l'intensa càrrega elèctrica del llamp no podrà accedir al seu interior.

Segons informació extreta d'un article de Juan Pablo Pérez Arroyo (enginyer aeronàutic) publicat a la prestigiosa web : http://www.meteored.com/ram/bienvenida/podem concloure que els avions estàn expressament construits per evitar dos tipus de danys causats pels llamps: els directes o primaris i els indirectes o induïts.
Els danys primaris podem dir que són aquells que afecten físicament l'estructura de l'avió, els quals, degut a la gran càrrega puntual que té un llamp, pot provocar el mateix efecte que un punt de soldadura i perforar l'estructura de l'avió, degut a que s'arriba al punt de fusió del material.

Per eliminar els possibles danys primaris, els avions es construeixen com una imitació de la gàbia de Faraday, això s'aconsegueix gràcies a que els materials no metàl.lics amb els que està construit l'avió, pateixen diferents processos de transformació que els fan perfectament conductors de càrregues elèctriques, amb la qual cosa, es permet que l'enorme càrrega que té un llamp es distribueixi uniformement per tot el casc de la nau.

Vídeo on es veu un llamp impactant contra un avió i ressegueix tota la seva estructura, fins a abandonar-lo per una ala, sense provocar cap problema aparent :A més a més, totes les juntes dels avions estan fixades per mitjà de conectors de massa, així no hi ha diferència de potencial, evitant els perillosos arcs voltàics., aquesta unió mitjançant conectors de massa, també facilita l'alliberament de les càrregues electrostàtiques que es formen per la fricció dels avions amb l'aire.
L'avió per a més seguretat, també té el que s'anomenen "descarregadors d'electrostàtiques", repartits per tota l'estructura de l'avió.

Els danys anomenats com a "secundaris", seríen aquells provocats pels efectes electromagnètics produïts pels camps de les grans càrregues elèctriques, que circulen pel casc de l'avió. Aquestes càrregues, poden crear una sobrecàrrega dels generadors i conductors elèctrics, desconectant-los de les barres d'alimentació.
Aquests tipus de danys poden ser els més perillosos, ja que afecten als equips de navegació i computació.
Per sort, la indústria aeronàutica ha ideat els sistemes apropiats com perquè no es produeixin cap tipus de danys ni directes ni indirectes.

Dades actuals:
 21.1 ºC
82 % hr
1010 hPa
mínima 17.6 ºC
màxima 26.1 ºC
cel ras, mirant a l'oest es veu una bonica enclusa
vent fluix de garbí