Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimarts, 23 de maig de 2017

Retalls d'història: inscultures, menhir estel·liforme i esmolet del mas Pepó

Representació antropomorfa en forma de Phi.

Ben a prop de la conegudíssima platja de la Fosca, a escassos metres de les restes del Mas Pepó, podem trobar tot un seguit de marques o senyals mil·lenàries.
Mentre la gent pren el sol en aquella bonica platja, a poca distància se'ns obre tot un món prehistòric que es manté desconegut per una bona part de la població.
A l'any 2014, l'historiador i escriptor palamosí Gabriel Martín Roig, va descobrir tot un seguit d'inscultures (sobretot cassoletes), alguns gravats lineals, un petit menhir estel·liforme i una pedra d'esmolet.
Si fem una passejada per aquesta zona, podem observar a la part est del mas, un aflorament granític arrodonit que te un gravat amb aparença antropomòrfica molt elemental, en forma de Phi.
A part d'aquest curiós gravat, podem descobrir vàries cassoletes en diverses roques, així com un petit menhir estel·liforme i una pedra d'esmolet.

Roca granítica arrodonida amb un gravat lineal i alguna cassoleta.

Cassoleta

Cassoleta.

Cassoleta.

Falca d'extracció d'un picapedrer.

Petit menhir estel·liforme d'uns 70 cm d'alçada situat a la banda nord del Mas Pepó.

Falca de picapedrer.

Dues cassoletes.

Pedra d'esmolet. Podem veure les marques deixades pels nostres avantpassats. Aquesta pedra servia per esmolar les destrals, puntes de fletxes, ganivets, etc.

Pedra d'esmolet. Podem veure les marques deixades pels nostres avantpassats. Aquesta pedra servia per esmolar les destrals, puntes de fletxes, ganivets, etc.