Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimarts, 6 de juny de 2017

Retalls d'història: descoberta una pedrera medieval a prop del mas Pepó

Les restes del mas Pepó (antigament mas Masoni de la Fosca), amb la seva torre de defensa mig enrunada. Aquest mas ja apareix documentat a l'any 1315, com a propietat d'Arnau sa Bruguera, primer batlle reial de Palamós.

Us poso algunes fotos de l'interessant descoberta que he fet recentment a 100 metres al sud del Mas Pepó.
Es tracta d'una pedrera medieval (possiblement del segle XIV), on podem veure les restes de l'activitat extractiva realitzada en els blocs granítics., com per exemple roques amb talls angulars, marques de falques alineades, típiques marques dentades, la zona del runam, etc.
Crida especialment l'atenció l'existència de vàries cassoletes (possiblement del Neolític) i una possible pedra dreta. Una de les cassoletes és de grans dimensions i una altre apareix escapçada al coincidir amb un tall practicat a la roca.

Cassoleta de grans dimensions situada sobre un bloc granític. Aquests afloraments rocosos de formes arrodonides, són fruït de la meteorització química que actua mitjançant una descamació i forma un relleu en boles granítiques. 

Detall de la cassoleta.

Marca d'una falca de picapedrer.

Marques de falques alineades.

Marques dentades producte de l'extracció d'una cara de la roca.

Marques de falques alineades seguint una línia marcada clarament sobre la pedra. Els nuclis granítics no alterats com aquest, apareixen quan els agents erosius (aigua, vent...) han escombrat el granit desfet (sauló) que els envoltava. De vegades es formen blocs amb formes més o menys cúbiques (blocs granítics) que antigament eren treballats per fer carreus, dintells, piques abeuradors, moles de molí, etc.

Una altre roca amb marques dentades .

Cassoleta escapçada degut al tall realitzat a la pedra.

Runam.

Blocs amb talls angulars.

Una altre roca amb marques dentades per efecte de les falques.

Un bloc granític amb un gran tall perfecte.

Una altre roca amb talls angulars.

Roques partides.

Marques dentades.

Una altre cassoleta.

Boles granítiques.

Possible pedra dreta.

Bloc granític amb un gran tall angular.