Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dijous, 8 de setembre de 2022

El Mapa dels hàbitats marins de Catalunya: principals aplicacions del projecte

 

El Mapa d'hàbitats marins contindrà informació cartogràfica detallada dels hàbitats marins de Catalunya, així com el model d’elevacions de la franja litoral, la batimetria i els tipus de fons entre d’altres. 
Tota aquesta informació forma part del Pla cartogràfic de Catalunya, que defineix i identifica els conjunts d’informació geogràfica que les administracions de Catalunya produeixen i utilitzen. 
El mapa abasta tot el litoral català, des de la línia de la costa fins la isòbata -50 m, i cobreix una zona d’actuació de 154.027 hectàrees. El projecte, promogut per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, té un termini d’execució de tres anys (2021-2023) i un cost d’uns 3,7M€, que seran cofinançats en un 75% amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). 

Principals aplicacions del projecte 

Aquestes bases cartogràfiques digitals oficials de referència donen el coneixement necessari per contribuir a conservar el medi marí. Així mateix, serà de gran ajut en la planificació de l’espai marí i la gestió pesquera i d’altres activitats marítimes, com són els centres d’immersió o la nàutica recreativa, l’anàlisi dels efectes sobre els hàbitats d’interès pesquer de les instal·lacions i actuacions que es desenvolupen en el medi marí, la promoció i declaració de zones de protecció pesquera i el reforç de la funció d’inspecció. 
El mapa també facilitarà informació bàsica per a la gestió integral de platges i zones dunars, dels sistemes de sanejament costaners i regulació de les autoritzacions d’abocaments a mar, la gestió del litoral en les autoritzacions dels serveis de temporada, les autoritzacions d’obres en domini públic maritimoterrestre, els dragats i abocaments de sorres a platges o en aigües someres, i en construccions d’infraestructures que requereixen l’ocupació dels fons marí.
Més informació  vegeu el següent enllaç.