Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimecres, 23 de setembre de 2009

El destí dels arbres cremats


Troncs d'arbres cremats estibats al Port de Palamós.

Molts cops ens haurem posat a pensar sobre què s'en fa dels arbres cremats degut als incendis forestals.
Un dels seus usos és convertir-los en estelles, per fer-ne biomassa forestal útil per ser utilitzada en la fabricació d'energia.
Al Port de Palamós es realitza l'exportació cap a Itàlia, d'estelles d'arbres cremats, la majoria procedents del gran incendi que hi va haver l'estiu de l'any 2006 i que va afectar les poblacions alt empordaneses de Ventalló , Viladamat i les baix empordaneses de Garrigoles, La Tallada i Albons.
Aquest incendi calcinà més de 1000 ha i només del municipi de la Tallada en sortiren més de 3.000 tones de pí blanc.

La poca rendibilitat de la fusta cremada, va fer com a més viable l'ús per a finalitats energètiques d'aquest arbres cremats.
Cal dir que l'ús d'aquest recurs energètic, és molt positiu per tal de poder realitzar les costoses tasques de neteja del bosc, per fer-ne una gestió que permeti la seva regeneració i per evitar el risc d'erosió.

La biomassa d'origen forestal, prové tant de les activitats d'explotació forestal, com dels treballs de manteniment i neteja dels boscos, fent aclarides, podes, neteges de matolls o d'arbres afectats per incendis.

També s'utilitzen els residus generats per la indústria forestal (serradores, indústries forestals, fabricants de productes elaborats de fusta, fàbriques de suro i de pasta de paper).

La combustió de la biomassa, pot proporcionar energia tèrmica per l'aigua calenta o per la calefacció.Troncs d'arbres cremats a sobre el Moll Nou. Al fons de la imatge, s'observen les estelles amuntegades, resultant de la trituració dels arbres.

Degut a la gran varietat d'orígens, dels que pot provenir la biomassa utilitzada com a combustible, provoca que les calderes utilitzin diversos tipus i formes de biomassa per funcionar:

Estelles: restes vegetals o de fusta, triturats en fragments de 2 a 10 cm de llargada, també poden ser trossos de fustes amb diàmetres petits que no tenen sortida comercial.
Pellets: residus procedents de la neteja forestal i de la indústria de la fusta. Aquest combustible és triturat i assecat per tal de disminuir-ne el nivell d'humitat, finalment serà premsat i comprimit en forma de petits cilindres de 1,5-2cm de longitud i de 6-8 cm de diàmetre. Aquest combustible es distingeix per la baixa humitat (inferior al 12%), per la seva elevada densitat i regularitat del material, i pel seu elevat poder calorífic (p.c.i. 4.000-4.500 kcal/kg).
Briquetes: fusta o altres materials vegetals comprimits a alta pressió, de manera que s'obtenen unitats compactes.


Les emissions a l'atmosfera són comparables als sistemes de gas natural i gas-oil (combustibles fòssils), tot i que no té un gran impacte mediambiental, degut a que el CO2 alliberat a l'atmosfera durant la combustió, ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement, per tant, el balanç final és nul.

Dades actuals:

24.2 ºC
64 % hr
1019 hPa
mínima d'avui 18.9 ºC
mínima d'ahir 19.6 ºC
màxima d'ahir 27.1 ºC
cel ras
vent moderat de tramuntana
maror