Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimarts, 23 de març de 2010

21,5 milions d'euros per pal.liar els danys de la nevada


Destrosses al bosc. Foto realitzada a la Vall de Bell-lloc.

El govern de la Generalitat ha posat fil a l'agulla per mitigar els efectes del desatre que va provocar la nevada, el qual, per més que s'expliqui, si no es veu in situ, hom no es pot fer una idea del que ha succeït. Per això, ha establert una sèrie de mesures i en total hi destinarà 21,5 milions d'euros. Tot seguit, podreu veure el plà que s'ha establert., esperem veure uns bons resultats en els propers mesos.

Es realitzaran actuacions a les infraestructures prioritàries per a la prevenció d'incendis quan comenci la temporada d'alt risc de foc forestal.
Es contractaran 1.200 persones a través de plans locals d'ocupació, per fer tasques de neteja dels boscos.
S'atorgaran subvencions extraordinàries a les persones titulars dels terrenys forestals per a la neteja dels boscos.
S'aprova una línia d'ajuts,als ajuntaments que han tingut despeses extraordinàries a causa de la nevada i el tall de subministrament elèctric.
El Govern ha aprovat un decret de mesures urgents, per a pal·liar els danys ocasionats per les nevades del 8 de març de 2010. El conjunt de mesures suposen una inversió total de 21,5 milions d'euros.


Les mesures aprovades són:

1. Intervencions en les infraestructures prioritàries per a la prevenció dels incendis forestals.

La major part de les zones afectades pel temporal, coincideixen amb àrees definides com a sectors de risc en el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), que defineix uns sectors de risc, també anomenats perímetres de protecció prioritària (PPP).
Els PPP, són els àmbits en què la continuïtat de la massa forestal i el perill existent fan que es puguin produir grans incendis forestals, (incendis majors de 500 ha o els que poden afectar de manera important la població).

Per això, el decret fixa que es netejaran, repararan i es condicionaran aquestes infraestructures en els perímetres de protecció prioritàries:
franges, camins, accessos a punts d'aigua, lleres i torrents. Aquestes actuacions les realitzarà el Departament de Medi Ambient i Habitatge, tindran una dotació de 6 milions d'euros i l'objectiu és que estiguin enllestides el 15 de juny, quan comença l'època d'alt risc d'incendi forestal.

2. Subvencions als ens locals per a la realització de Plans d'ocupació per a la neteja de boscos i zones arbrades, així com també la recuperació de camins i lleres.

Aquestes actuacions, requereixen una mà d'obra que pot superar els recursos habituals de les administracions locals. Per això, s'opta per donar subvencions als ajuntaments perquè a través de Plans d'ocupació, puguin contractar les persones necessàries, fins a un màxim de tres mesos, per a la neteja de boscos i zones arbrades i la recuperació de camins i lleres. El Departament de Treball, destina 6 milions d'euros per la neteja de zones forestals, que suposarà la contractació de 1.200 persones.

Les persones a contractar, hauran de portar un mínim de sis mesos en situació d'atur i no haver participat en cap altre pla d'ocupació, en el darrer mig any. El contracte tindrà una durada màxima de tres mesos.

Per poder beneficiar-se d'aquestes ajudes, els ajuntaments i ens locals dels municipis afectats per les nevades, hauran de presentar un Pla d'Ocupació Local per a la neteja de boscos en un termini de deu dies. Les sol·licituds es presentaran a través del portal del SOC, (www.oficinadetreball.gencat.cat) i el SOC resoldrà en un termini màxim de 10 dies.

Els ajuts s'atorgaran als diferents ens locals que presentin Plans Locals d'Ocupació, i es prioritzaran les sol·licituds presentades per agrupacions de municipis o per entitats locals de caràcter supramunicipal, que cobreixin un major nombre d'hectàrees afectades.

La quantia dels ajuts, es decidirà en funció del nombre d'hectàrees afectades declarades pel municipi, el nivell de danys produïts als diferents territoris i el nombre de persones per hectàrea necessàries per netejar cada zona.

3. Subvencions extraordinàries dirigides als titulars dels terrenys forestals per poder netejar els boscos afectats.

La partida per aquestes subvencions és de 8 milions d'euros i la podran sol·licitar els titulars dels terrenys forestals.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través del Centre de la Propietat Forestal, obrirà aquesta convocatòria de subvencions per treballs com ara l'arranjament de vials, la tallada de vegetació i el tractament de restes vegetals generades.

4. Ajuts als ajuntaments per al pagament de despeses extraordinàries generades per les nevades.

Els beneficiaris d'aquests ajuts són els ajuntaments que van estar sense subministrament elèctric més de 24 hores, amb perjudicis per a un mínim del 25% de la població. L'objectiu és sufragar les despeses extraordinàries que la nevada va generar a aquests ajuntaments, com ara el lloguer de generadors d'electricitat per prestar serveis municipals, la compra de subministraments bàsics(aliments i altres) per la població, despeses extres de personal, per fer front als primers efectes de la nevada, el lloguer de maquinària per netejar els carrers, etcètera.

La partida per aquests ajuts, serà de 1,5 milions d'euros i les sol·licituds s'hauran de presentar als Serveis Territorials del Departament de Governació i d'Administracions Públiques, en el termini màxim d'un mes, des de l'endemà de la publicació d'aquest decret.

Comissió de seguiment

El decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat. Per fer un seguiment de les mesures acordades, es crea una comissió de seguiment, formada pels Departaments de Presidència, Economia i Finances, Governació i Administracions Públiques, Treball i Medi Ambient i Habitatge. Aquesta comissió es coordinarà amb els ens locals per fer un seguiment de les actuacions.

Balanç de les afectacions als boscos

En l'àmbit de tot Catalunya hi ha 147.871 hectàrees afectades.
D'aquestes, 34.599 han tingut una afectació greu (més del 50% del bosc malmès) i 113.272 lleu (entre un 10 i un 50% del bosc malmès).

La tempesta de neu va afectar de manera molt intensa les comarques de Girona, (especialment el Baix Empordà, la Selva, l'Alt Empordà i el Gironès) i de Barcelona (Maresme, Bages, Anoia, Barcelonès, Baix Llobregat, Anoia i Alt Penedès). També, tot i que en menor mesura, aquest segon episodi va suposar afeccions en algunes comarques de Tarragona i Lleida.

Els principals danys en la vegetació forestal arbrada han estat, en el cas dels planifolis (alzines, roures), el trencament del brancatge i en algun cas el desarrelament. En les coníferes, especialment el pi blanc, s'ha produït el trencament del tronc, el desarrelament i danys sobre el brancatge.

Actuacions també a les lleres dels rius

A partir de la informació obtinguda pels tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) s'han establert les zones prioritàries d'actuació. Les lleres més afectades se situen bàsicament al massís de les Gavarres i al massís de Cadiretes.

Pel que fa al massís de les Gavarres, els municipis més afectats són: la Bisbal d'Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Mont-ras, Vall-llobrega, Calonge, Santa Cristina d'Aro, Llagostera, Cassà de la Selva, Quart i Girona.

Pel que fa al massís de Cadiretes, les lleres més afectades corresponen als municipis de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar i Lloret de Mar.

A les planes del Gironès i del Baix Empordà, en general les afectacions són d'intensitat baixa o mitjana. Es tracta d'afectacions puntuals d'arbres caiguts o bé de canyes tombades dins la llera. Només en el cas dels relleus litorals de Begur, Palafrugell i Palamós, s'han observat algunes afectacions de major intensitat.

Actualment s'estan fent els contactes amb les possibles empreses contractistes per definir amb concreció els mitjans humans i materials disponibles, així com la seva distribució territorial. Aquesta mateixa setmana està previst que comencin les tasques de neteja.

El disseny operatiu establert, sota la direcció de l'Agència, consta d'una empresa de coordinació tècnica, executiva i de seguretat i d'entre 7 i 10 empreses que l'ACA contractarà directament per actuar simultàniament a totes les zones afectades.

Font: http://www.gencat.cat/


Dades actuals:

11,9 cº
96 % hr.
1016 hpa.
mínima 8,1 cº
màxima 15,1 cº
boira
S 7 km/h
mar arrissada

A destacar la boira de procedència marítima, que ha entrat aquesta tarda, la qual ha reduït la visibilitat a només 200 m.