Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimecres, 21 de setembre de 2011

El Delta de l'Ebre tindrà l'estació pel clima més avançada d'Europa


Entorn del delta on se situarà l'estació climàtica. Foto: IC3/ACN


El Delta de l'Ebre acollirà una de les estacions més avançades d'Europa per mesurar l'impacte del canvi climàtic i passarà a formar part de la xarxa de mostreig ClimaDat, que inclou estacions situades en diversos sistemes naturals. D'aquesta manera, pertany a un dels vuit sistemes climàtics i naturals escollits per un comitè d'experts científics de l'Institut Català de Ciències del Clima (IC3) per al projecte ClimaDat. Les dades recollides seran de lliure accés a tota la comunitat científica.

L'Obra Social "la Caixa destinarà 6 milions d'euros durant els cinc anys vinents al programa, que oferirà observacions en temps real i accessibles a través d'Internet. L'observació de la contribució de la dinàmica natural i antròpica del Delta i els seus sistemes agroecològics als gasos d'efecte hivernacle, com també la seva influència i interacció amb el règim de pluges i la distribució de vents de la zona, és una de les aportacions que farà l'estació del Delta de l'Ebre.

Les dades recollides en totes les estacions de mostreig seran de lliure accés a tota la comunitat científica, obtingudes en unes instal·lacions dinàmiques que evolucionaran en instrumentació segons nous reptes científics, oberts a la col·laboració amb altres grups d'investigació.

L'Obra Social "la Caixa" i la Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) col·laboren en aquest projecte per mesurar l'impacte del canvi climàtic. Amb una extensió de 320 km2, el Delta de l'Ebre té un clima típic mediterrani, amb una gran influència antròpica a causa dels seus grans camps d'arrossars, en relació amb l'intercanvi (font o embornal) de gasos d'efecte hivernacle.

Aquest és un dels motius pels quals s'ha escollit l'Estació Biològica del Canal Vell dins del Parc Natural, per ubicar-hi una de les estacions d'observació. A més, un altre aspecte que el fa especial és la distribució del patró de pluges i vents amb relació a la geografia costanera, que es pot veure influïda en diversa forma segons el grau d'inundació dels arrossars, cosa que alhora afecta l'emissió de gasos.

El Delta de l'Ebre és el lloc escollit per iniciar la fase de construcció i instal·lació del projecte ClimaDat, i per aquest motiu és el primer que es preveu inaugurar. Les fases del projecte són construir les estacions d'investigació; l'establiment de centres de control i difusió a CosmoCaixa Barcelona i Madrid; el calibratge, el manteniment i la resolució d'incidències en els punts d'observació; l'obtenció, l'elaboració i la distribució de dades; i la realització d'activitats educatives i divulgatives a l'entorn del projecte.

La xarxa ClimaDat estudiarà les interrelacions entre els sistemes climàtics i els naturals, i proporcionarà una imatge climàtica única del territori espanyol, que rep influències atlàntiques, mediterrànies i subtropicals. Totes poden sofrir canvis que poden influir sobre el clima del territori català.

Només hi ha una altra xarxa semblant als Estats Units: NEON, la Xarxa d'Observació Nacional d'Ecologia, que recull dades físiques i biològiques en planes, boscos i llacs; una xarxa de monitoratge ecològic que pren el pols dels sistemes naturals i expressa el seu estat de salut.

Article extret de: http://www.naciodigital.cat/ebreinfo/noticia/440