Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dissabte, 10 de setembre de 2011

L’any pluviomètric 2010-2011


Pantà de Sau. Font: http://www.gencat.cat/


L'any pluviomètric 2010-2011 ha estat normal o plujós a la meitat est de Catalunya i sec a bona part de la meitat oest.

• Algunes zones del país acumulen dèficit pluviomètric per segon any consecutiu, com ara l'oest del Segrià, de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta, així com alguns punts de la conca de Tremp, de la Cerdanya, del nord de la Val d'Aran i del tram final del riu Ebre.

• En canvi, hi ha zones del país que acumulen dos anys pluviomètrics amb una precipitació superior a la mitjana climàtica, com són el litoral Central, el Baix Empordà i alguns sectors de la conca del Llobregat.

• En termes de conques hidrogràfiques, l'any pluviomètric 2010-2011 ha estat normal o plujós a les conques internes de Catalunya, que comprenen les conques dels rius catalans que desemboquen al Mediterrani, i majoritàriament sec a les conques del Segre i Ebre, així com a la Val d'Aran.

Quan es vol fer el balanç de les reserves hídriques d'un territori, generalment s'utilitza l'anomenat any pluviomètric o any hidrològic, que correspon al període comprès entre l'inici de la tardor d'un any i el final de l'època estival de l'any següent. L'any pluviomètric 2010-2011, comprès entre l'1 de setembre de 2010 i el 31 d'agost de 2011, es pot qualificar de normal o plujós a la meitat est de Catalunya i sec a bona part de la meitat oest. Tot i aquest comportament general, s'observen algunes excepcions. D'una banda, tot i trobar-se a la meitat oest del país, ha estat un any plujós al massís del Port i en alguns punts del Montsec de Rúbies i de l'extrem nord del Pallars Sobirà. De l'altra, l'any pluviomètric 2010-2011 ha estat lleugerament sec en alguns sectors de la meitat oriental del país, com ara a la Cerdanya i en alguns punts del pla de Bages i del Pla de l'Estany.

Els màxims més destacats de precipitació acumulada respecte la mitjana climàtica (més del 130%) s'han assolit a cavall de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'extrem nord d'Osona, així com en alguns punts del Barcelonès i del massís del Port. A l'altre extrem, els dèficits pluviomètrics més destacats (la precipitació acumulada no ha assolit el 70% de la mitjana climàtica) s'han situat a les zones baixes de la Cerdanya i de la Conca de Tremp, així com en alguns punts del Segrià i del Montsant.

Pel que fa a l'evolució estacional de la precipitació acumulada a Catalunya, la tardor de 2010 va ser irregular, ja que va resultar plujosa a bona part del quadrant nord-est del país i majoritàriament seca a la meitat oest. L'hivern va ser l'única estació amb un comportament homogeni a Catalunya, ja que va resultar sec arreu, i fins i tot molt sec a l'extrem sud, on la precipitació acumulada va ser inferior al 30% de la mitjana climàtica. Les característiques de la primavera van ser completament oposades, ja que va resultar plujosa a la major part de Catalunya, i fins i tot molt plujosa en alguns sectors del litoral i prelitoral del centre i sud del país, on la precipitació acumulada va duplicar la mitjana climàtica.
Finalment, tal i com és habitual, l'estiu ha tingut un comportament molt irregular a Catalunya: ha resultat plujós al quadrant nord-est, i fins i tot molt plujós al litoral central, mentre que ha estat sec a la resta del país i fins i tot molt sec al delta de l'Ebre.

Aquestes dades es desprenen de l'informe elaborat pel Servei Meteorològic de Catalunya(SMC) a partir de les dades de precipitació recollides a la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA). L'informe complet es pot consultar al web del Servei Meteorològic de Catalunya.

Mapes de la precipitació acumulada al llarg de l'any pluviomètric 2010-2011 i del percentatge d'aquesta respecte de la mitjana climàtica.
Mapes elaborats amb dades d'estacions automàtiques gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya. S'han exclòs les dades de les EMA que tenen menys d'un 95%de dades disponibles o que no han enregistrat correctament algun episodi de precipitació destacat:

A nivell informatiu, l'SMC considera que un període ha estat molt sec quan les quantitats enregistrades han estat per sota del 30% respecte a la mitjana climàtica; sec, si ha plogut entre un 30% i un 90%; normal, si els totals enregistrats se situen entre un 90% i un 110%; plujós, entre un 110% i un 190%; i molt plujós si els totals enregistrats han estat per damunt del 190%.