Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimarts, 1 d’abril de 2014

Informe de l'IPCC: el canvi climàtic té i tindrà efectes molt greusAhir es va fer públic el darrer informe de l'IPCC. Aquest document, realitzat per científics destacats, ofereix als responsables polítics i al públic en general una gran quantitat d'informació sobre com afectarà el canvi climàtic a la vida de les generacions presents i futures, a més de donar alguns consells als governs per a poder adaptar-se a les vulnerabilitats i reduir-les.

Segons paraules de Michel Jarraud, secretari general de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) "En els propers decennis el canvi climàtic tindrà repercussions molt negatives a les ciutats i a les infraestructures, la migració i la seguretat, els ecosistemes i les espècies, els cultius i la seguretat alimentària, la salut pública, el subministrament d'aigua i en molts més àmbits. Serem testimonis d'una major acidificació de l'oceà i de sequeres extremes, inundacions i onades de calor. Els països pobres i vulnerables seran els més afectats"

A l'informe de l'IPCC es detallen aquestes repercussions i com es preveu que variïn d'una regió a una altra i evolucionin en els propers decennis. A l'informe també es descriu l'evidència i la incertesa, i es confirma que si no s'apliquen mesures urgents i ambicioses per reduir les emissions, el canvi climàtic tindrà repercussions cada vegada més greus al llarg del segle XXI. A més, a l'informe s'avaluen diverses opcions per poder adaptar-se a les noves condicions climàtiques.

Segons el señor Michel Jarraud "L'informe ofereix orientacions valuoses sobre com podem reduir les vulnerabilitats climàtiques i adaptar-nos a les conseqüències de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El següent pas consisteix a "posar en marxa" algunes de les investigacions climàtiques avaluades per l'IPCC transformant-les en informació pràctica i útil. Si col·laboren entre ells, els Serveis Meteorològics Nacionals i altres organitzacions poden prestar serveis cada vegada més sofisticats de suport a les decisions per tal de fomentar la resiliència al canvi climàtic, adaptar-se a les noves condicions i mitigar les emissions".

A l'informe es confirma que els avenços en la predicció estacional i a llarg termini actualment possibiliten la prestació de serveis climàtics efectius. Aquests serveis combinen la informació i les prediccions climàtiques científicament fonamentades amb dades socioeconòmiques i informació sectorial, destinades a capacitar els responsables polítics per fer front als riscos i aprofitar les oportunitats generades pel clima i adaptar-se al canvi climàtic.

A més de reduir l'escala dels models climàtics globals per produir escenaris climàtics regionals amb una major resolució, els investigadors estan realitzant més estudis sobre impacte, adaptació i vulnerabilitat a nivell regional, subregional, nacional i local. Els serveis climàtics actualment poden perfeccionar-se i orientar-se més a les necessitats dels usuaris, gràcies a les contínues exploracions dels investigadors sobre com afectarà el canvi climàtic a les persones i comunitats en la seva regió particular.

"Juntament amb l'informe "Bases físiques de l'IPCC", publicat el passat mes de setembre, aquesta nova avaluació ajudarà als membres de l'Organització Meteorològica Mundial a seguir reduint la vulnerabilitat a les tendències i els fenòmens meteorològics i climàtics extrems. La millora contínua dels sistemes de vigilància del clima, les prediccions operatives i les polítiques d'adaptació perfeccionaran la capacitat dels serveis meteorològics de contribuir a la reducció dels riscos naturals i d'emetre alertes primerenques de tempestes, inundacions, sequeres, onades de fred i calor" segons paraules del senyor Jarraud .

Encara que l'aplicació pràctica de la predicció i informació climàtiques augmenta ràpidament, uns 70 països en desenvolupament encara no tenen els recursos i coneixements necessaris perquè els seus ciutadans es puguin beneficiar dels serveis climàtics. La comunitat internacional va establir el "Marc Mundial per als Serveis Climàtics" (MMSC) per promoure els serveis climàtics operatius i crear capacitat a escala nacional, regional i mundial. L'OMM exerceix una funció rectora en aquest marc en col·laboració amb diverses organitzacions de les Nacions Unides i altres organismes internacionals.

Per exemple, l'Àfrica és especialment vulnerable al canvi climàtic, però molts països africans no tenen capacitat per produir, i, fins i tot, utilitzar la informació climàtica per adaptar-se a la variabilitat del clima i al canvi climàtic. Segons l'IPCC , encara que un escenari amb baixes emissions es tradueixi en un escalfament global que no superi els 2ºC el 2100, els esforços de l'Àfrica per adaptar es veuran agreujats per l'augment de les sequeres i altres fenòmens meteorològics extrems, canvis en els ecosistemes, reducció de la productivitat dels cultius i el bestiar, canvis en les malalties transmeses per vectors o per l'aigua, i altres problemes. L'OMM i altres proveïdors de serveis climàtics poden ajudar els governs d'Àfrica a afrontar aquests problemes, tot utilitzant els resultats de les investigacions més actualitzades sobre polítiques i mesures d'adaptació per aplicar solucions pràctiques.

Els serveis climàtics, guiats per aquests resultats i altres informacions similars sobre altres regions i sectors, poden servir per fonamentar decisions sobre salut pública, agricultura, gestió de l'aigua, reducció del risc de desastres i altres qüestions prioritàries. El MMSC està mobilitzant suport dels països i institucions associats per fomentar l'ús de serveis climàtics a la regió d'Àfrica, fins i tot, a través del Programa de serveis climàtics per a l'adaptació a l'Àfrica, finançat per Noruega. Gràcies al suport d'una sèrie d'altres països el Marc també porta a terme activitats en altres regions, com ara els programes finançats pel Canadà per a l'aplicació del MMSC a escala regional i nacional i els serveis climàtics per reduir la vulnerabilitat a Haití.