Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimarts, 12 de gener de 2010

Els cúmulusAvui parlarem dels cúmulus(Cu). Aquest gènere nuvolós de tipus baix o de desenvolupament vertical, en cas de ser de l'espècie "congestus", sol tenir la seva base entre els 500-2.500m, rarament per sobre.
Aquests núvols moltes vegades s'assemblen al cotó fluix, amb un color blanc molt bonic i fotogènic, que es veu accentuat quant la llum del sol els il.lumina.
El contorn d'aquests núvols es veu molt definit, semblant a la forma d'una col-i-flor. La seva base té un color més fosc que la resta del núvol i es veu molt ben definida.

La seva formació, en molts casos va lligada als corrents d'aire ascendents, dits també "corrents convectius" o "tèrmiques". Aquests corrents d'aire són molt coneguts pels practicants de l'ala delta, ja que aquest aire ascendent, és el responsable de mantenir els aparells en l'aire.
Degut al fenòmen de la convecció, els cúmulus poden crèixer verticalment fins evolucionar, en les diferentes espècies que podem trobar d'aquests núvols., si la inestabilitat és molt acusada, poden fins i tot, convertir-se en els típics núvols de tempesta, els anomenats"cumulunimbus".
El fet de transformar-se en cumulunimbus, és un fenòmen típic dels mesos estiuencs, en zones de muntanya, on moltes vegades els cúmulus van creixent ajudats per l'aire que el sol va escalfant. Si aquest fet es produeix a primeres hores del dia, és un indicatiu de la possible formació d'una tempesta durant les properes hores, ja que els cúmulus poden evolucionar fins a convertir-se en cumulunimbus, en canvi si apareixen a la tarda, tindrem temps estable.
Un altre símptoma de temps estable, es produeix quan veiem cúmulus que van apareixent al llarg del dia, però que al cap d'una hora (més o menys) també es dissipen, això vol dir que l'anticicló ha format una capa d'inversió tèrmica que impedirà el creixement i la formació de nous cúmulus.
En alguns casos els cúmulus també són coneguts com a "núvols de bon temps", sobretot pel què fa als "cúmulus humilis", això es pot observar en temps anticiclònic.


Els cúmulus poden tenir les espècies següents:

Humilis
Mediocris
Congestus
Fractus

I la següent varietat:

Radiatus


Els cúmulus poden venir acompanyats per :

Pileus, velum, virga, praecipitatio, arcus, pannus i tuba.

Els seus núvols d'origen poden ser els altocúmulus i els stratocúmulus.

Tot seguit veureu un recull d'imatges de les diferentes espècies de cúmulus, ordenades de menor a major desenvolupament vertical.


Cúmulus fractus:


Els cúmuls fractus poden aparèixer isolats o en grups. Poden ser l'inici d'una jornada inestable, si quant apareixen es van fent grans., si es desfan indiquen temps estable.


Cúmulus humilis:


Quant aquests núvols apareixen després de moltes jornades assolellades, poden indicar un notable canvi de temps en les properes hores. En canvi, si apareixen després d'una jornada tempestuosa, sense fer-se més grans, vol dir que el temps s'estabilitza.


Cúmulus mediocris:


Si veiem aquests núvols, caldrà estar atents, ja que poden evolucionar ràpidament i indicar tempesta.


Cúmulus congestus:


Els cúmulus congestus poden donar ruixats de forta intensitat, però sense tanta aigua, com la que pot donar el seu germà gran, el cumulunimbus. Els congestus es poden arribar a confondre amb els cumulunimbus, quan són molt grans. Una bona manera de diferenciar-los, està en el fet que els congestus mai produeixen llamps, en canvi els cumulunimbus si.