Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

diumenge, 10 d’octubre de 2010

Les vespes i la invenció del paper


Vesper trobat recentment a Romanyà de la Selva.

Les darreres setmanes s'han pogut observar nombroses colònies de vespes del gènere Polistes, completament enfeinades al voltat del seu vesper. Les vespes formen colònies a partir de vespes femelles (anomenades "fundadores") juntament amb vespes obreres., a simple vista, aquestes dues classes de vespa són idèntiques, tot i que el seu comportament i fisiologia és diferent. L'activitat d'aquestes colònies de vespes s'incrementa a finals d'estiu, moment en el qual, neixen els mascles i les femelles s'aparellen. Més endavant, les vespes fundadores, les vespes obreres i les vespes mascle es moren, les úniques supervivents són les femelles fecundades, les quals s'amaguen en un lloc per hivernar, fins que a la primavera següent formen una nova colònia.

Una de les característiques principals del gènere Polistes, és que construeixen els seus nius amb cel.lulosa o pasta de paper, feta a partir de les fibres que obtenen mastegant l'escorça dels arbres, barrejant-les amb la seva saliva. Aquests nius de paper-cartró tenen unes boniques cel.les hexagonals. Cal tenir cura si ens acostem o volem tocar aquests nius, ja que les vespes els defensaran de forma agressiva i poden picar-vos de forma dolorosa.

Aquestes vespes però, es consideren molt beneficioses ja que s'alimenten d'altres insectes, especialment d'orugues, a més, també s'alimenten del nèctar de les flors i així realitzen una tasca pol.linitzadora.

La invenció del paper i les vespes

La invenció del paper tal i com es coneix avui dia, correspon a Ts'ai Lun, oficial de la cort de l'emperador xinès. Aquest senyor, a l'any 105 a.C., va descobrir un mètode per fabricar un paper més refinat que el papir, tot barrejant diferents tipus de fibres, com l'escorça de morera, el cànem i draps amb aigua, tot això ho matxacava fins aconseguir la separació de les fibres, per llavors dipositar-les en un motllo rectangular i porós, tot seguit ho premsava i així en sortia l'aigua fins que les fibres quedaven unides.

Es creu que Ts'ai Lun es va inspirar observant com una vespa feia el seu niu., per tant, podem dir que en realitat el veritable inventor del paper han estat les vespes.