Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dissabte, 16 d’abril de 2016

El canvi climàtic perjudica algunes aus i en beneficia d'altres

El pit-roig o reiet (Erithacus rubecula) és una de les espècies que es veurien afavorides pel canvi climàtic. (Foto: Felipe González (SEO-BirdLife)


Les variacions del clima de la Terra, com ja és conegut, poden afectar negativament a moltes espècies de fauna i de flora, ja que no sempre són capaços d'adaptar-s'hi a temps, tal com els passa a algunes espècies d'aus. No obstant això, no totes estan sota l'amenaça del canvi climàtic; alguns ocells fins i tot es veurien beneficiats. Així ho revela un estudi publicat recentment a la revista Science.

Un equip científic liderat per la Universitat de Durham (Regne Unit), presenta per primera vegada un sistema de predicció de l'impacte del canvi climàtic en les aus de l'hemisferi nord. A partir de les tendències obtingudes en cada grup, els investigadors van obtenir l'índex d'impacte climàtic per quantificar el dany que causen els canvis en el clima sobre la població de les aus comunes.
Els resultats demostren que "mentre algunes es veuen beneficiades, les seves poblacions augmenten i la seva distribució geogràfica s'amplia, hi ha altres poblacions que es veuen desfavorides i la seva àrea de dispersió minva", explica Virginia Escandell, una de les autores de la investigació i tècnica de SEO / BirdLife.

En el cas de les aus més perjudicades, "la temperatura, les sequeres i les condicions climàtiques adverses poden fer minvar la seva eficàcia reproductora, augmentar la seva mortalitat o modificar l'hàbitat que necessiten per sobreviure", segons assenyala Lluís Brotons, un altre dels autors i científic del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Per a l'anàlisi, els investigadors van considerar 380 espècies d'ocells dels Estats Units i 145 d'Europa, fet que suposa el 89% dels ocells nidificants del continent europeu. En el cas espanyol, el programa de seguiment d'ocells SACRE ha permès l'estudi de 96 espècies "gràcies a la informació facilitada per voluntaris des del 1998", informa Escandell.

Les poblacions ibèriques més comunes del sud, com l'abellerol (Merops apiaster), el pit-roig europeu (Erithacus rubecula) o el picot garser gros (Dendrocopos major), són de les 37 espècies que resultarien afavorides per l'escalfament global. Per contra, les aus de zones fredes, com el pinsà reial (pinsà mec), el carboner montà (Poecile montanus) o la verderola (Emberiza citrinella), pertanyen als 59 tipus de poblacions que han patit declivi.

Un cop calculat l'índex d'impacte, l'equip va concloure que "les aus s'havien vist afectades de manera similar tant a Europa com als Estats Units", declara l'experta de SEO / BirdLife. "La diferència radica que a Europa es detecta una importància més gran dels impactes negatius, mentre que a Amèrica semblen dominar els positius", apunta Brotons.
Encara que ja s'havien realitzat altres estudis que demostraven que l'escalfament global modificava els llocs de distribució, les migracions i fins i tot la morfologia de les aus, fins al moment no existien massa treballs que abordessin l'impacte de l'escalfament global sobre les poblacions a gran escala. (Font: SINC)