Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

diumenge, 17 de juny de 2012

L'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 avança


Tardor al Lluçanès Foto: Josep Martínez Castro


L'objectiu de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) és esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi climàtic a Catalunya i per tal d'aconseguir-ho caldrà generar i transferir tot el coneixement necessari al respecte i augmentar la capacitat adaptativa de sectors i sistemes. El Pla de Govern 2011-2014 estableix el compromís d'impulsar polítiques ambientals i de lluita contra el canvi climàtic com un eix transversal i vertebrador del país en coherència amb els compromisos que la Unió Europea ha adquirit en matèria de canvi climàtic.

El document, elaborat per l'OCCC per encàrrec del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2011-2014, presenta una diagnosi de la situació de l'adaptació al canvi climàtic a Catalunya d'acord amb el coneixement actual disponible; planteja l'assoliment d'objectius de caire estratègic i operatius i proposa mesures d'adaptació pels sectors socio-econòmics i sistemes naturals estudiats.

L'esborrany del document fou presentat el passat 8 de juny a la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya així com la proposta del procés de participació pública amb grups de recerca, experts en canvi climàtic, col·legis professionals, centres de formació i àmbit acadèmic, sector empresarial, entitats ambientals, sindicats i administració local, i agents dels sectors socioeconòmics dels àmbits salut, sector energètic, mobilitat i infraestructures de transport, turisme, urbanisme i habitatge, agricultura i ramaderia, indústria i serveis.

La sessió inaugural del procés de participació pública serà el proper 25 de juny a la sala d'actes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (Parc de Montjuïc Barcelona) a càrrec de l'Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat sr. Lluís Recoder.

Els impactes del canvi climàtic són ja avui en dia una realitat i els podem copsar també a casa nostre, tal i com en el seu moment va posar en evidència el Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya . És per aquest motiu que juntament amb els esforços en matèria de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, cal que Catalunya disposi també d'una planificació en matèria d'adaptació. El mateix Pla de Govern recull aquesta necessitat i entre les actuacions a desenvolupar inclou la d'elaborar l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC) per tal d'identificar les zones i activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i plantejar accions per a l'adaptació.

Article extret de http://www.ecodiari.cat/