Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dilluns, 16 d’agost de 2010

El "Jet stream" i les ones de Rossby


"Jet stream" (corrent en raig) previst per les 8 del matí.

El "Jet stream" o corrent en raig és un corrent d'aire que s'origina en el límit superior de la troposfera a causa del contrast tèrmic entre dues tipologies diferents de masses d'aire, concretament entre la massa d'aire freda que hi ha als pols i la massa d'aire càlida tropical. Té forma aplanada i flueix d'oest a est als dos hemisferis (degut a la rotació de la Terra) entre els 7.000 i 15.000 m d'altitud., l'alçada serà major a l'estiu que a l'hivern. La seva velocitat sol ser de 250 km/h, freqüentment de 300 a 350 km/h i excepcionalment pot anar a més de 500 km/h.
El corrent en raig mesura de 5 a 7 km de gruix i de 100 a 200 km d'ample. La seva longitud es xifra en milers de quilòmetres i hi ha dos corrents principals, un de subtropical a 30 ° i un altre polar a 60 ° de latitud.


Corrent en raig polar (en blau) i corrent en raig subtropical (en vermell).


El corrent en raig serà més ràpid quan més lluny es trobi del pol; això passa durant l'hivern on va a 500 km/h i a vegades a 600 km/h i fins i tot és probable que sigui molt més gran.
A l'estiu mostra un esquema zonal desplaçant-se d'oest a est a gran velocitat i formant una línia contínua que impedeix l'intercanvi de masses d'aire. A l'hivern és quan presenta grans perturbacions (ones de Rossby), això provoca que les borrasques ens puguin arribar.


Formació de les ones de Rossby

El corrent en raig pateix en el seu recorregut grans perturbacions, descrivint ondulacions anomenades "ones de Rossby", a nosaltres ens interessen les perturbacions ocasionades en el corrent polar.

En les nostres latituds mitjanes, les ones de Rossby originen baixes pressions al nord i nuclis d'alta pressió al sud, que originen borrasques i anticiclons respectivament.

Quan alguna ondulació s'escanya fins a quedar aïllada en latituds més càlides es forma el que es coneix popularment com a "gota freda".

Els processos que ocasionen embossaments o depressions fredes en alçada (DANES) es relacionen amb una pèrdua de velocitat del corrent en raig. Quan l'índex de circulació zonal és elevat, és a dir, quan la velocitat del "jet stream" excedeix de 150 km/h, les línies de flux són rectilínies. Quan la velocitat es situa entre 150 i 70 km/h, el raig fa meandres dibuixant crestes i valls. Si la velocitat es redueix encara més, per sota de 70 km/h, les sinuositats s'accentuen i pot produir llavors l'estrangulament de les isohipses (línies que uneixen els punts amb la mateixa pressió atmosfèrica segons l'alçada), originant una baixa o embossament d'aire fred.

Gènesi d'una Dana (gota freda): 1) Vents de l'oest i raig polar amb índex de circulació alt. 2) Ondulació del raig i de la corrent general de l'oest, amb formació d'una àmpli tàlveg. 3) Aprofundiment del tàlveg, amb progressiu descens cap al sud de l'aire fred de latituds superiors. 4) Estrangulació del tàlveg i aïllament de la gota freda dins de l'aire càlid, i reconstrucció del raig cap al nord (segons Llasat, 1991).