Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dissabte, 4 de setembre de 2010

Informe de l'any pluviomètric
El Servei Meteorològic de Catalunya qualifica l'any pluviomètric 2009-2010 de normal o lleugerament plujós a bona part de Catalunya.

La distribució dels totals de precipitació ha estat similar a l'experimentada durant l'any anterior, essent les àrees amb superàvits pluviomètrics més extenses i afectant les àrees centrals del país.
Només l'extrem nord-oriental del país ha registrat dèficits pluviomètrics destacats.

Malgrat el comportament general, es tracta del sisè any pluviomètric consecutiu que les comarques al voltant de les conques de la Muga i el Fluvià registren precipitacions inferiors a la mitjana.

L'any pluviomètric 2009-2010, comprès entre l'1 de setembre de 2009 i el 31 d'agost de 2010, es pot qualificar de normal a bona part del territori, i de lleugerament plujós en determinats punts, en especial les comarques del centre del país, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, adscrit al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Només la comarca de l'Alt Empordà ha registrat alguns sectors amb dèficits pluviomètrics destacats, amb totals que s'han situat per sota del 70% respecte a la mitjana climàtica. La resta del país s'ha mogut en valors molt propers a la mitjana climàtica o, en tot cas, lleugerament superiors a aquesta, del 110 al 120% respecte la mitjana climàtica.

Malgrat que el balanç del conjunt de l'any pluviomètric 2009-2010 se situa proper a la normalitat o lleugerament més plujós, cal fer esment de la marcada irregularitat pluviomètrica interestacional i espacial registrada. Així, mentre la tardor de 2009 fou seca o molt seca a gran part del país, durant l'hivern 2009-2010 s'invertiren els termes i bona part del territori registrà precipitacions superiors a la mitjana, a excepció de l'extrem nord-oriental. La primavera tornà a registrar una distribució pluviomètrica irregular, essent el centre, i el litoral i prelitoral central i septentrional les àrees més plujoses, però fou eixut a les comarques més sud-occidentals. Finalment, l'estiu de 2010 fou globalment normal o lleugerament humit a tres quartes parts del territori, però tornà a ser especialment sec a les comarques del nord-est i en determinats punts de l'àmbit de Ponent.

Font: meteocat.com.