Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dijous, 30 de setembre de 2010

Projecte COMSOM i neteja del litoralAquesta mateixa setmana s'ha iniciat a Palamós el pla pilot d'un projecte de caire internacional que amb el nom de COMSOM (CTM2008-04617/MAR) avalua l'estat de les comunitats bentòniques mediterrànies sotmeses a diferent grau d'impacte pesquer i la brossa marina. El projecte, que impulsa l'Institut de Ciències del Mar–CSIC (Dra. Montserrat Demestre), compta amb la col.laboració del Museu de la Pesca i l'Àrea municipal de Medi Ambient, i la participació de la Confraria de Pescadors de Palamós i les escoles de la comarca.

Els objectius primordials del projecte consisteixen en la estimació de l'esforç pesquer i un anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la brossa marina en fons sotmesos a diferents nivells d'explotació pesquera. A continuació s'analitza la resposta de les comunitats bentòniques a través d'indicadors funcionals en relació a graus d'explotació pesquera y brossa marina, desenvolupant-se els índex de l'estadi ecològic.

LA BROSSA QUE RECULLEN ELS PESCADORS

Per tal de poder realitzar un mostreig dels fons, s'ha demanat la participació dels pescadors de Palamós que, cada dia i durant aquesta setmana, guardaran tots els plàstics que extreguin de la mar resultant de les jornades de pesca. Aquests plàstics hauran estat recollits d'una manera determinada, i en llocs concrets en base a un mostreig espaial, seguint les indicacions dels científics del projecte. El proper divendres 1 d'octubre, i en la mateixa llotja del port de Palamós, alumnes d'instituts del municipi i la comarca acompanyats de tècnics del Museu de la Pesca, faran l'anàlisi d'aquests plàstics seguint les indicacions dels científics del ICM-CSIC.

Per tal que el mostreig sigui vàlid es farà un anàlisi per temporada, el d'aquesta setmana -finals d'estiu-, un a la tardor a finals de novembre o principis de desembre, un a l'hivern al febrer o març i, finalment, un a la primavera cap al mes d'abril.

El projecte posarà a l'abast de tots els participants en aquesta prova pilot, un entorn web per tal de veure en tot moment els resultats i la metodologia emprada, amb l'objectiu de tenir un canal obert de comunicació entre els científics, els pescadors i els joves estudiants dels centres educatius participants.

Amb l'interès de fer participar el màxim nombre d'alumnes, el projecte ha previst programar, fins al mes d'abril de 2011, activitats especialment adreçades als alumnes de batxillerat i una altra als alumnes de primària, amb objectius i metodologies diferents.

AMENACES A LA BIODIVERSITAT MARINA

Amb aquest Pla Pilot es pretén sensibilitzar els joves estudiants i als professionals del mar sobre la problemàtica que suposa pel medi marí la brossa en general i els plàstics en concret, recollint dades reals d'aquest impacte i mostrant al mateix temps la metodologia de treball d'un equip científic.

La brossa marina, i molt especialment els plàstics, són una de les grans amenaces per a la biodiversitat marina dels fons bentònics, provocant canvis en la diversitat i afavorint sempre a un tipus d'organismes davant uns altres. Això implica la necessitat urgent de desenvolupar eines apropiades per a una avaluació eficaç de dits impactes sobre comunitats i habitats.

JORNADA DE NETEJA DEL LITORAL PALAMOSÍ

Amb la línia de potenciar activitats que motivin la conscienciació ciutadana pel respecte i la cura per l'àmbit marí, l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós organitza, el pròxim diumenge 3 d'octubre a partir de les 9 h del matí, una jornada voluntària de neteja del litoral palamosí.

L'activitat s'ha diversificat en tres propostes, la neteja del litoral en caiac o a peu, previst a la zona de Castell i el seu àmbit; i la neteja submarina, que tindrà lloc davant la costa de la platja del Morro del Vedell i sota Ca la Margarida.

Les persones interessades en participar voluntàriament d'aquesta activitat cal que facin la seva inscripció a l'Àrea de Medi Ambient (c/ de Mn. Jacint Verdaguer, 12), o bé al telèfon: 972 31 31 82.

Informació extreta de : http://www.palamos.cat/