Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimecres, 15 de setembre de 2010

Ús incorrecte del terme "gota freda"


Inundacions.


Moltes vegades podem escoltar pels mitjans informatius el terme "gota freda"., aquest terme es pot utilitzar de forma incorrecte, ja que es fa servir per designar totes les situacions de pluges torrencials que es poden donar a la Conca Mediterrània.
Cal tenir present que també existeixen altres tipus de situacions on hi poden haver pluges torrencials, fins i tot, podem dir que la majoria de vegades l'existència d'una gota freda pot passar totalment desapercebuda, si no es donen altres condicionants, com per exemple l'existència de vents humits. Actualment el terme "gota freda" ja no s'utilitza entre els homes del temps, més concretament, s'utilitza el terme "DANA", el qual defineix molt bé aquesta situació, per tant, podem dir que una DANA és una perturbació aïllada en nivells alts de la troposfera (5500 m) sense reflexe en superfície, amb aire fred en nivells mitjans, a més, una altre de les característiques principals és que es tracta d'una perturbació completament separada de la circulació general atmosfèrica (d'oest a est), fins i tot, pot portar una circulació contrària (retrògrada). Per tant, podem considerar que una DANA no és una perturbació "normal" de les nostres latituds, ja que no hi han baixes pressions en superfície ni sistemes frontals associats.