Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimecres, 8 de juny de 2011

Habemus Òmnibus


La Generalitat permetrà l'accés motoritzat en camins inferiors a 4 metres.


El Govern d'Artur Mas es declara addicte al petroli i a la destrucció del medi natural. Després que entrés en vigor la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, l'anunciada i tan contestada —amb presses i quasi sense possibilitat de resposta— "llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció econòmica", l'anomenada "llei òmnibus", pretén deixar sense efecte un seguit de mesures que, amb bon seny —i amb dificultats—, protegien el medi natural de l'acció depredadora dels vehicles a motor, especialment 4x4, trials, quads, etc.

Segons l'anomenada "llei òmnibus", a l'article 3 s'hi afegeix un nou apartat, amb el text següent:

“6.3 Es permet la circulació motoritzada per les pistes i els camins delimitats en xarxes o itineraris establerts pel Departament competent en matèria de medi natural. La delimitació d’aquests vials, que podran tenir amplada inferior a quatre metres i diversos tipus de ferms, s’efectuarà mitjançant Ordres del conseller competent en matèria de medi natural, en les quals es podran establir condicions especifiques de circulació i característiques dels vials, i haurà de ser incorporada a l’inventari comarcal corresponent.”

També, es modifica l'article 20, sobre la delimitació d’espais i recorreguts, de manera que tot un seguit de competicions motoritzades que no es podien fer al bosc, tindran el vistiplau de l'Administració "competent":

“1. Es prohibeix de fer competicions esportives a l’interior dels espais naturals de protecció especial, a les reserves nacionals de caça i a les reserves naturals de fauna salvatge, excepte en el cas de trams d’enllaç no cronometrats, que podran passar per vials aptes per a la circulació motoritzada, previ informe de l’òrgan gestor de l’espai i d’acord amb les autoritzacions corresponents.
2. Sense perjudici de el que estableix l’apartat 1, els espais i recorreguts autoritzats per a cadascuna de les competicions esportives, estaran delimitats per les autoritzacions preceptives del Departament competent en matèria de medi natural, d’acord amb el que estableix l’article 24. Les limitacions i prohibicions establertes pels articles 6 i 7, podran no ser aplicables a les competicions esportives quan així s’estableixi en les autoritzacions
corresponents.”

Aquestes modificacions normatives formen part "d'un pla per dinamitzar el sector de la moto" dissenyat per la Generalitat, que contempla també una línia de finançament de 12 milions d'euros per impulsar el desenvolupament de nous models i incentivar les fusions, i subvencions de fins a 1 milió d'euros per a projectes que permetin trobar noves oportunitats de negoci.

El director general d'Indústria, Joan Sureda, i el conseller delegat d'ACC1Ó, Josep Moragas, han explicat avui les línies mestres d'aquest pla als principals representants i fabricants del sector de la moto a Catalunya.

A la reunió han assistit representants dels fabricants (Rieju, Gas Gas, Derbi, Ossa, Sherco, Volta motorbike, Alfer i Xispa Motorbike), i de la indústria proveïdora (Manual, J. Juan, Motor Racing Part i Facomsa), llista en la qual destaca l'absència de Yamaha, el fabricant més important i que planeja tancar la seva planta a Palau-Solità i Plegamans (Barcelona).

El govern català recull una de les peticions insistents dels fabricants de motocicletes i assegura que promourà al Congrés la revisió a la baixa de l'edat per conduir ciclomotors, que ara és de 16 anys, seguint les recomanacions de la Unió Europea, que deixa en mans dels Estats la decisió final.

A més, l'executiu d'Artur Mas ja ha inclòs en l'avantprojecte de llei Òmnibus la proposta de modificar la llei d'accés motoritzat al medi natural per permetre la circulació dels motos en determinades zones.

El departament d'Empresa i Ocupació, del qual depèn Indústria, vol crear una "targeta verda" que permetria la circulació per aquestes zones amb certs condicionants.

Els ocells i el Cap de Creus també poden rebre

D'acord amb el que s'estableixi per reglament, es pot autoritzar la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l'exhibició pública d'exemplars femella de pinsà comú (Fringilla coelebs), cadernera (Carduelis carduelis), verdum (Carduelis chloris) i passerell (Carduelis cannabina) per a activitats tradicionals relacionades amb el cant.

L'avantprojecte de llei també inclou una reducció del perímetre de protecció del parc natural del Cap de Creus, del qual en quedaria exclosa la vall de la Santa Creu.

I L'AIGUA QUE BAIXA...

Informació extreta de:

http://www.ecodiari.cat/inici i http://federacioadfmaresme.blogspot.com/