Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimecres, 5 d’octubre de 2011

L'extensió del gel àrtic es queda a les portes d'un nou mínim històric

Tot i que a principis d'agost es preveia que el gel marí de l'Oceà Àrtic arribaria fins al mínim històric de l'any 2007, recordeu el següent article , finalment aquest mes de setembre s'ha quedat a les portes d'aconseguir-ho.

El passat mes de setembre, el gel marí que cobreix l'Oceà Àrtic es va reduir fins al segon mínim més baix de la història. Les dades del satèl·lit de la NASA i del NSIDC van mostrar que la capa de gel durant l'estiu, es va mantenir el suficient com per evitar un nou mínim històric.

La imatge superior va ser feta a partir de les observacions recollides pel satèl·lit Aqua de la NASA. El mapa representa l'extensió del gel marí que hi havia el passat 9 de setembre, moment en què s'assolí la menor superfície glaçada anual.

Les àrees cobertes amb la major concentració de gel, es mostren de color blanc i les que aparenten un color blavós tenen una menor concentració. La zona d'aigües obertes apareix de color blau fosc i les masses de terra són de color gris.

La línia groga mostra la mitjana de la capa mínima de gel entre els anys 1979-2000., és a dir, es tracta d'àrees on existia, com a mínim, un 15 % de coberta gelada en la meitat dels anys estudiats.

L'extensió de la capa de gel àrtica d'aquest any, s'ajusta al patró de declivi que s'observa en les últimes tres dècades. Des del 1979, l'extensió del gel marí de l'Oceà Àrtic, en el mes de setembre, ha disminuït un 12 % per dècada. Aquesta disminució és especialment dràstica pel que fa a la capa més gruixada i antiga de gel.

Tot i que globalment, l'extensió del gel marí no va caure per sota dels registres, l'àrea gelada es va situar lleugerament per sota dels nivells del 2007 durant deu dies, a principis de setembre.
Es càlculs diferencien el que es considera com a "àrea gelada" del que es coneix com a "extensió gelada", pel fet que l'àrea gelada és igual a la superfície real coberta pel gel, mentre que l'extensió gelada també inclou qualsevol zona on el gel cobreixi menys del 15 % cent de l'oceà.

El dia 9 de setembre l'extensió del gel marí àrtic va ser de 4.330.000 km2 i la mitjana durant el mes sencer va ser de 4,61 milions de quilòmetres quadrats. Això situa el 2011 com el segon any amb una extensió més petita de gel, tant pel mínim diari i com per la mitjana mensual. L'extensió del gel es va quedar uns 2,43 milions de quilòmetres quadrats per sota de la mitjana dels anys 1979 al 2000.

Els models climàtics han suggerit que l'Àrtic podria perdre gairebé tota la seva coberta de gel d'estiu a l'any 2100, però en els últims anys, l'extensió del gel ha disminuït més ràpidament del que els models predeien.

Font: http://earthobservatory.nasa.gov/