Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimecres, 24 d’octubre de 2012

Una pertorbació molt didàctica a l'Europa de l'Est

Sistema de baixes pressions molt ben definit entre Ucraïna i Rússia. Font: NASA


El passat 18 d'octubre, mentre el nostre país començava a estar sota els efectes d'una pertorbació, alguns països de l'Europa de l'Est també es veien afectats per un actiu sistema de baixes pressions.
La imatge superior va ser captada pel satèl·lit Aqua de la NASA, i ens mostra amb una elevada definició, aquest interessant fenomen meteorològic a sobre terra ferma.
Generalment, les borrasques típiques de les nostres latituds, solen estar envoltades per altres capes de núvols, els quals, poden distorsionar la visió nítida del fenomen atmosfèric a sobre terra ferma., no obstant, en aquest cas s'aprecia molt clarament l'estructura en forma d'espiral a prop de la frontera entre Rússia i Ucraïna, amb els núvols estenent-se a l'oest de Kíev, capital d'Ucraïna.

George Huffman, un meteoròleg investigador al Centre Goddard de Vols Espacials dels EUA, va dir que el sistema de baixes pressions mostrava molt clarament el que semblava un front càlid, un front fred i un front oclús.

En meteorologia, un front és una franja de separació entre dues masses d'aire amb diferents temperatures, i se'ls classifica com a freds, càlids, estacionaris i oclusos, segons les seves característiques. La paraula front té el seu origen en el llenguatge militar (com un front de batalla) i s'assembla a una batalla perquè el xoc entre les dues masses produeix una activitat molt dinàmica de tempestes elèctriques, ràfegues de vent i forts aiguats. Generalment, com més jove i potent sigui una pertorbació, aquesta generarà més fàcilment una parella de sistemes frontals, un de càlid i un de fred, ben definits i molt actius

Segons les notícies que ens arriben d'aquella zona, aquesta pertorbació va produir fortes pluges i inundacions a l'oest d'Ucraïna durant la setmana passada, així com pluja moderada i feble a Bielorússia.


Mapa de precipitacions entre el 14-20 d'octubre, on veiem que van caure prop de 100 litres a la regió afectada per la borrasca. Font: NOAA.

Els fronts meteorològics tot sovint estan associats amb sistemes de pressió atmosfèrics, guiats generalment per corrents d'aire, els quals viatgen d'oest a est a les nostres latituds. Aquest moviment es deu a la força de coriolis, causat pel moviment de la Terra en el seu eix. Els fronts també poden ser afectats per formacions geogràfiques tals com muntanyes i grans volums d'aigua.


Símbols meteorològics dels sistemes frontals. Font: wikipedia


Tipus de fronts


1) Un front fred és una franja molt marcada que sol portar elevada inestabilitat al seu davant. Es produeix quan una massa d'aire fred s'acosta a una massa d'aire més càlida. L'aire fred, com que és més dens, genera una falca i es fica per sota de l'aire càlid menys dens.

Els fronts freds es mouen ràpidament i tenen molta força, ja que poden causar pertorbacions atmosfèriques amb tempestes elèctriques, tornados, vents forts, nevades i pluges abundants. Depenent de l'època de l'any i de la seva localització geogràfica, els fronts freds poden anar passant en una successió de 5 a 7 dies.

En els mapes del temps, els fronts freds estan marcats amb el símbol d'una línia blava de triangles que assenyalen la direcció del seu moviment. La velocitat de desplaçament del front és tal que l'efecte de descens sobtat de temperatura es detecta en poques hores.

2) Un front càlid és la part frontal d'una massa d'aire càlid que avança per a reemplaçar a una massa d'aire fred que retrocedeix. Generalment, amb el pas del front càlid la temperatura i la humitat augmenten, la pressió s'incrementa i encara que el vent canvia, no és tan pronunciat com quan passa un front fred. La precipitació en forma de pluja, neu o plugim es troba generalment a l'inici d'un front superficial, i sol ser d'escassa entitat. Malgrat que un cop passat el front el cel s'aclareix, alguns cops pot originar-se boirina amb l'aire càlid. Els fronts càlids estan simbolitzats per una línia de semicercles vermells.

3) Un front oclús es forma quan un front càlid és seguit per un front fred amb desplaçament més ràpid. El front fred ja amb forma de falca, atrapa el front càlid i l'empeny cap amunt. Els dos fronts continuen movent-se un darrera l'altre, i la línia formada entre els dos s'anomena front oclús.
Aquests fronts generen una àmplia varietat de condicions meteorològiques, però, generalment, estan associats amb núvols baixos i precipitació feble. Els fronts oclusos es formen generalment al voltant d'àrees de baixa pressió i quan aquesta està afeblint-se.
Els fronts oclusos estan marcats en els mapes meteorològics amb una línia morada formada amb les marques del front fred i el front càlid que assenyalen la direcció del seu desplaçament.

4) Un front estacionari és un límit entre dues masses d'aire, de les quals, cap no és prou forta per a substituir a l'altra. En aquest indret s'hi donen una àmplia varietat de condicions meteorològiques, però generalment els núvols i la precipitació duradora són molt freqüents.

Després de diversos dies, els fronts estacionaris es dissipen, o es converteixen en un front fred o calent. Els fronts estacionaris són més nombrosos a l'estiu, en els països que es veuen afectats per aquest fenomen.
La precipitació duradora que s'associa als fronts estacionaris, tot sovint és la responsable d'inundacions durant els mesos d'estiu.

En els mapes meteorològics, aquests fronts estan marcats amb una línia de cercles rojos i triangles blaus que s'alternen, posats en direccions oposades, simbolitzant la naturalesa dual del front.


Front fred a sobre Palamós. Autor: Cris Lorente.