Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dijous, 9 d’agost de 2012

Depana denuncia la Generalitat davant la UE per les aus silvestres


Els pinsans, com el de la foto, han estat desprotegits a través del decret llei de la Generalitat.


Depana, la Fundació Franz Weber i ADDA han denunciat a la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea per violar la Directiva d'Aus Silvestres. Les tres entitats, fortament sensiblitzades per la conservació dels ocells van decidir enviar una queixa conjunta a la Comissió de la UE, per la violació flagrant per part del Govern de CIU de la normativa comunitària en matèria de protecció de les aus silvestres. D'aquesta manera s'ha posat en coneixement dels organismes competents de la UE que el govern actual està actuant en contra de la protecció i la conservació de determinades espècies de la fauna silvestre del nostre país.

El passat novembre del 2011 fou aprovat al Parlament de Catalunya el Decret Llei 2/2011 que modificava el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals, establint un règim provisional de captures en viu i possessió d'ocells fringíl·lids: el pinsà comú, la cadernera, el verdum i el passarell (coneguts popularment com a cantaires) per a la cria en captivitat, adreçada a l'activitat tradicional de cant durant el 2011. Aquest decret té com a única finalitat la captura d'ocells fringíl·lids amb l'objectiu de tenir-los engabiats.

És evident que aquest propòsit va en contra tant de la legislació bàsica estatal, especialment contra la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad, així com de la legislació europea, en la seva Directiva 2009/147/CE d'Aus silvestres. Destaquem que queda acreditat el coneixement efectiu previ del Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre la interpretació tant del Ministerio de Medio Ambiente del govern central de l'Estat Espanyol, així com del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, actuant conscientment en contra de les seves interpretacions, i per tant, actuant en contra de l'interès públic i mediambiental de la societat, i en particular, contra la sostenibilitat del medi ambient i de les espècies d'ocells fringíl·lids.

I com a agreujant, cal mencionar les formes en les quals es va desenvolupar tot plegat. El més indignant, per a les entitats denunciants, "és que es va aprovar com a decret llei, amb la qual cosa esdevé difícilment impugnable davant els tribunals pels ciutadans corrents".

El Govern de CIU ha eliminat aquests animals del catàleg d'espècies protegides del territori català, atemptant així contra la biodiversitat del nostre país en un moment on la majoria de les poblacions d'aquests ocells es troben en franca regressió.

Aquest govern va autoritzar amb l'aprovació d'aquest Decret de forma urgent, que es poguessin caçar en menys de 30 dies més de 60.000 aus. "On està l'extraordinària i urgent necessitat per emprar una via excepcional com aquesta? Quina mena de tècnica jurídica habilita el Govern per desprotegir aquestes espècies amb un mecanisme pensat per emergències, inundacions o catàstrofes?", es pregunten les entitats.


Font: http://www.naciodigital.cat/ecodiari