Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimecres, 12 de gener de 2011

2011, Any Internacional dels Boscos


Logo de l'Any Internacional dels Boscos. Font: http://www.unesco.org/new/en/unesco/

L'Assemblea General de Nacions Unides, va declarar aquest 2011, com a Any Internacional dels Boscos (i també Any Internacional de la Química). Aquesta declaració té com a finalitat afavorir la sensibilització, sobre la gestió i el desenvolupament sostenible de tot tipus de boscos, juntament amb la seva conservació.

Els boscos proporcionen refugi, són una font d'aliments, medicines i aigua potable, i ofereixen una àmplia gamma de serveis ambientals, inclosa la conservació de la biodiversitat, l'abastament d'aigua, la captura de carboni, el control d'inundacions i protecció contra l'erosió del sòl i la desertificació. Tenen un paper vital pel manteniment d'un clima estable i pel medi ambient mundial. Els boscos són vitals per a la supervivència i el benestar de les persones.

Una font de vida

S'estima que 1,6 milions de persones, incloent les més de 2.000 cultures indígenes, depenen dels boscos per a la seva subsistència. A més de menjar i refugi, els boscos ofereixen una àmplia gamma de fusta comercial i productes no fustaners, com ara fusta, llenya, fruites i plantes medicinals. El 2004, els productes forestals van representar al voltant del 3,7% del comerç internacional de productes bàsics. Els boscos són un dels ecosistemes terrestres més productius. Això fa que siguin atractius tant per a la mitigació del canvi climàtic com pels usos agrícoles. La desforestació, en l'actualitat, té un alt índex de propagació a les regions tropicals i subtropicals, això provoca gairebé una quarta part de les emissions antropogèniques de CO2.

Els refugis de la biodiversitat

L'àmplia varietat de tipus de boscos a les zones tropicals, subtropicals, mediterrànies, temperades i boreals, representen dos terços de totes les ecorregiones terrestres.
Aquests boscos són la llar de milions d'espècies de plantes, animals i insectes: el 80% de la biodiversitat del Planeta depen dels ecosistemes forestals sans.
Els boscos tropicals són particularment rics en espècies. Al mateix temps que cobreixen només el 10% de la superfície terrestre total, són la llar de més del 60% de tota la biodiversitat terrestre i d'aigua dolça.

Embornals del carboni

Els boscos tenen un paper vital en el cicle mundial del carboni: actuen com a dipòsits de carboni, absorbint els gasos d'efecte hivernacle i eviten la seva emissió a l'atmosfera.
A escala global, els ecosistemes forestals s'estima que contenen prop del 80% de CO2 sobre la seva superfície i el 40% del CO2 per sota del sòl. En l'actualitat, hi ha més carboni emmagatzemat en els boscos que a l'atmosfera terrestre (220%), i la seva funció com a reserves de carboni, ha guanyat més atenció en el debat sobre el canvi climàtic. No obstant això, al voltant del 20% de totes les emissions de CO2 procedeixen d'activitats relacionades amb la desforestació i la degradació forestal. Aquesta xifra supera la contribució total del sector del transport mundial. Segons la FAO, les principals amenaces per als boscos tropicals són el ràpid creixement demogràfic i la necessitat associada de terres de cultiu i pasturatge.

El manteniment dels ecosistemes forestals pot ajudar a augmentar la nostra resistència al canvi climàtic. Les àrees protegides (per exemple, les reserves de la biosfera i els parcs nacionals) són considerats una de les opcions més eficients i rendibles per a la conservació dels boscos.