Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dilluns, 31 de gener de 2011

Comunicat de la OMM


Mapa de la temperatura actual del sector central de l'Oceà Pacífic i anomalia de temperatura.


Segons el darrer comunicat de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), a l'Oceà Pacífic tropical, se segueix constatant la presència d'un important episodi del fenòmen de la Niña, i els seus efectes s'estan estenent a les conques oceàniques adjacents.
Els indicadors atmosfèrics assenyalen que aquest episodi és un dels més intensos de l'últim segle i els indicadors oceànics han registrat valors de moderats a forts.
És probable que les condicions actuals de la Niña persisteixin durant el primer trimestre del 2011.
Tot i que molts dels efectes climàtics regionals observats recentment, concorden amb les condicions generalment associades al fenòmen de la Niña, alguns difereixen d'ells i aquesta tendència pot prolongar-se. Per gestionar els riscos relacionats amb el clima durant aquest episodi, és important consultar la informació sobre el clima regional i les projeccions estacionals que tenen en compte tant les condicions actuals de la Niña, com altres factors que poden influir en el clima local.

Des d'agost del 2010 persisteixen les condicions característiques d'un episodi de la Niña d'intensitat moderada a forta, amb temperatures mitjanes de la superfície del mar inferiors en aproximadament 1,5ºc, a les normals, a les parts central i oriental del Pacífic tropical. La presència de vents alisis notablement més intensos i d'una nuvolositat considerablement reduïda són indicadors d'un fort acoblament entre l'oceà i l'atmosfera supra-adjacent. Com se sol observar amb l'arribada de la fase de maduresa d'un episodi de la Niña, la superfície del mar a la part occidental del Pacífic tropical i en la part oriental de l'oceà Índic ha assolit temperatures molt superiors a la mitjana, mentre que a la part occidental de l'Oceà Índic s'han registrat temperatures inferiors a la mitjana.

A les aigües sub-superficials de les parts central i oriental del Pacífic equatorial, també se segueixen apreciant unes condicions característiques de la Niña d'intensitat moderada a forta, amb temperatures situades entre 1 i 5ºc per sota de la mitjana fins a una profunditat de 150 metres.
És probable que aquesta gran massa d'aigua anormalment freda, mantingui les temperatures inferiors a la mitjana, com les enregistrades actualment a la superfície de l'oceà.
Gairebé tots els models de predicció indiquen que aquest episodi de la Niña persistirà durant almenys els pròxims dos o quatre mesos, perllongant-se fins ben entrat el primer trimestre del 2011 i, possiblement, fins al segon trimestre (abril o principis de maig), encara que probablement la seva intensitat disminueixi en el decurs dels propers quatre mesos. Aquesta projecció es basa en els resultats dels models de predicció numèrica, en els cicles estacionals típics del fenòmen del Niño i en la presència de temperatures superiors a les normals a les aigües sub-superficials de la part occidental del Pacífic equatorial, que s'estan desplaçant lentament cap a l'est.

Aquest episodi de la Niña es va formar ràpidament entre juny i juliol del 2010, just després d'haver-se dissipat l'episodi del Niño del 2009/2010. Des de la seva formació, aquest episodi s'ha caracteritzat per un important component atmosfèric i, segons revelen els indicadors corresponents, es tracta d'un dels episodis més intensos de l'últim segle, amb un fort acoblament oceà-atmosfera. Concretament, la intensificació dels vents alisis en les parts central i occidental del Pacífic equatorial i, especialment, l'índex de l'Oscil.lació Austral, han assolit nivells sense precedents durant diversos mesos del segon semestre del 2010.
Una pressió per sota de la mitjana al nivell del mar i unes temperatures de la superfície del mar per sobre de la mitjana, en la part occidental del Pacífic tropical i en la part oriental de l'Oceà Índic, han provocat precipitacions molt per sobre de la mitjana en algunes zones d'Austràlia, Indonèsia i el sud-est asiàtic. Es creu que les precipitacions per sobre de la mitjana al sud d'Àfrica i les precipitacions per sota de la mitjana, tant a la part oriental de l'Àfrica equatorial, com a les parts central i sud-occidental d'Àsia i a la zona sud-oriental d'Amèrica del Sud , també tenen relació amb l'episodi actual de la Niña.

És important assenyalar que, si bé l'estat del Niño o La Niña pot ser l'element més important de les avaluacions dels riscos climàtics en moltes regions, també poden sorgir episodis climàtics extrems com a conseqüència de les interaccions de l'oceà i l'atmosfera fora del Pacífic tropical. Per això, els usuaris s'han de trametre als seus respectius serveis meteorològics i hidrològics nacionals, a les institucions climàtiques regionals i als fòrums regionals sobre l'evolució probable del clima, si desitgen consultar previsions sobre l'evolució probable del clima que tinguin en compte els efectes de l'actual episodi de la Niña i d'altres factors climàtics. Normalment, són els serveis regionals, que emeten les previsions més detallades sobre l'evolució probable del clima i ajustades a les diferents regions.

En resum:

Al Pacífic tropical se segueix constatant la presència d'un important episodi de La Niña, amb un important component atmosfèric, un component oceànic moderat a fort i un fort acoblament oceà-atmosfera.

L'actual episodi de la Niña comporta anomalies típiques de la temperatura de la superfície del mar a la part occidental del Pacífic (temperatures més càlides) i a l'Oceà Índic (temperatures més càlides a la part oriental i més fredes a la part occidental).

Les prediccions dels models indiquen que aquest episodi de la Niña continuarà almenys fins ben entrat el primer trimestre del 2011 i, possiblement, fins a l'abril o fins i tot al maig. Després d'aquestes dates és difícil determinar quina serà l'evolució del cicle de El Niño/La Niña.

Amb l'anàlisi anterior, s'aconsella a les regions que solen veure's afectades pel fenòmen de la Niña que tinguin en compte que està previst que l'actual episodi continuï amb una intensitat moderada a forta, durant els pròxims un a dos mesos i amb menor intensitat durant els mesos de març i abril. Es recomana consultar les previsions sobre l'evolució probable del clima local que emeten els organismes nacionals i regionals pertinents, per poder gestionar eficaçment, sobre la base d'una informació completa, els riscos relacionats amb el clima.

Així doncs, es seguirà vigilant de prop la situació en el Pacífic tropical. En els propers mesos els especialistes en predicció climàtica seguiran facilitant regularment interpretacions més detallades de les fluctuacions del clima a nivell regional, que difondran els serveis meteorològics i hidrològics nacionals.