Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

diumenge, 23 de gener de 2011

El 55% d'amfibis i rèptils corren perill d'extinció


Llangardaix ocel.lat (Timon lepidus).
Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Llangardaix_ocel%C2%B7lat


A finals del segle XXI, el 55% d'amfibis i rèptils de Catalunya poden estar en perill d'extinció, segons un estudi del CTFC.

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb el suport de la Fundación Biodiversidad, impulsa un projecte sobre els impactes del canvi global sobre amfibis i rèptils al nostre país.

Segons el projecte CAMBIARÉ? que lidera el CTFC, si no es corregeix la tendència actual, a causa del canvi global, el 55% dels amfibis i rèptils de la Península Ibèrica poden veure reduïda a menys de la meitat la seva àrea de distribució, fet que suposa un deteriorament molt important de l'estat de conservació de moltes espècies que pot conduir a l'extinció de fins a una tercera part de la comunitat d'amfibis i rèptils de la Península Ibèrica. Per a la realització d'aquest estudi, s'ha comptat amb l'ajuda de la Asociación Herpetológica Española.
El projecte té com a principal objectiu identificar els impactes del canvi global sobre 70 espècies d'amfibis i rèptils, i segons les prediccions obtingudes amb tècniques de modelització de la biodiversitat, l'any 2020 es produirà una pèrdua del 6% d'àrees climàticament adequades per a amfibis i rèptils, del 20% per a l'any 2050 i del 55% per a l'any 2080.

Segons aquest estudi, entre els amfibis més amenaçats, destaquen la granota pirinenca (Rana pyrenaica) i el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), ambdues actualment en perill d'extinció, mentre que altres espècies, com el tritó palmat (Triturus helveticus) o la granota camallarga (Rana iberica), no es veuran pràcticament afectades. Entre els rèptils, la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) i la sargantana de batueca (Iberolacerta martinezricai) són espècies actualment molt amenaçades que patiran els impactes negatius del canvi global.

A la pàgina web de CAMBIARÉ? es presenten els resultats de l'anàlisi amb fitxes descriptives de les espècies i mapes interactius d'idoneïtat climàtica actual i de l'índex d'idoneïtat climàtica futura de les espècies, i es proposen una sèrie d'activitats per participar activament en la conservació dels amfibis i rèptils i en la reducció dels efectes del canvi global.

Amfibis i rèptils es troben en l'actualitat en un procés global de pèrdua de diversitat, provocada per la degradació dels hàbitats, les malalties emergents i les espècies invasores i l'escalfament global.

Per més informació: http://cambiare.ctfc.es/index.php