Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

diumenge, 7 d’agost de 2011

Nereo col·labora per reduir les emissions de CO2 a la Costa Brava
L'organització catalana Nereo està treballant amb 10 ajuntaments de la Costa Brava, en una acció que contribuirà a la reducció de les emissions de CO2 en aquests municipis. Per això, ha recopilat les dades de consums energètics derivats de l'activitat pròpia dels ajuntaments i ha calculat tant les emissions de CO2 produïdes per aquest consum, com la superfície forestal necessària per fixar-lo en origen, tenint en compte que la capacitat de fixació del bosc mediterrani s'estima en 4,5 tones CO2/ha-any.

Les dades obtingudes s'han presentat als tècnics dels ajuntaments i a la societat civil, ja que l'acció s'emmarca dins del projecte Iberclima subvencionat per l'Oficina del Canvi Climàtic (OECC) del Ministeri de Medi Ambient i medi Rural i Marí (MARM), un dels seus objectius fonamentals és la implicació de les administracions locals en la mitigació del canvi climàtic. Iberclima és un projecte en xarxa en el qual participen també el Comitè Espanyol de la Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa (UICN), la Fundació Natura i Home i Efe Verde.

Com a exemple, Nereo ha explicat les dades d'un dels ajuntaments estudiats: Santa Cristina d'Aro, que té una superfície de 6.760 hectàrees i compta amb 14.655 habitants. Es calcula que el consum elèctric del municipi és de 2.061.868 kWh, fet que es tradueix en 373,2 t CO2 indirectes emeses. Les emissions directes per combustibles fòssils s'eleven a 1.459,75 t CO2 (per un consum de 902.977 kWh). Aquests càlculs s'han realitzat aplicant els diferents factors d'emissió segons la font energètica.

S'ha calculat, també, que les tones de CO2 emeses per l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro són de 1.832,95 t CO2 i que la superfície mínima per fixar en origen aquest CO2 és de 407,36 hectàrees, el que representa aproximadament un 6% del territori municipal.

El compromís de Nereo i dels ajuntaments involucrats és el de procurar que aquesta superfície mínima es garanteixi a través d'acords de custòdia. Per a això, i a través d'un altre projecte , Nereo està identificant quins són els espais que reuneixen les millors característiques per avançar en la custòdia del territori al litoral del Baix Empordà.


Font: http://www.ecodiari.cat/