Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dissabte, 11 de desembre de 2010

Cancún, un pas positiu però insuficient per salvar el clima
L'organització per la conservació de la naturalesa WWF, considera que després de dues setmanes de negociacions a la Cimera de Cancún, i gràcies a l'enorme pressió de la societat, els governs del món han aconseguit acords en diverses àrees rellevants. No obstant això, WWF considera que queden importants reptes polítics sense abordar i molta feina a fer per arribar a un acord final en la COP 17 a Durban, Sud-àfrica.

Tot i que els governs no han acordat una segona fase del Protocol de Kyoto com reclamava WWF, l'organització valora positivament el compromís per fer-ho l'any que vé a Durban.

Els països industrialitzats membres del Protocol de Kyoto, han reconegut finalment que cal reduir les seves emissions del 25 al 40% per al 2020. També han manifestat que es requereix molt més que les actuals promeses de reducció realitzades en l'Acord de Copenhaguen, per aconseguir una meta compartida que permeti limitar l'augment de la temperatura global a 2 cº.

Els governs reunits han donat suport a la creació d'un "fons verd" global ja acordat a Copenhaguen, però no s'han concretat noves fonts de finançament, com la creació d'impostos sobre l'aviació internacional i el sector del transport marítim. Aquestes fonts d'emissions, que no han estat regulades a Cancún, assegurarien milers de milions de dòlars de finançament a llarg termini.

WWF també considera positiu l'acord referit al conjunt de regles necessàries per aplicar mecanismes de mesurament, informe i verificació de la reducció d'emissions, així com per a la gestió dels recursos financers.

La decisió adoptada sobre la reducció d'emissions per desforestació i degradació dels sòls, també coneguda com a REDD +, suposa una base important per avançar, però encara no recull algunes de les principals propostes de WWF.

WWF reconeix l'important treball realitzat per la presidència mexicana durant la Cimera, que ha permès unir els governs en els temes més controvertits, creant una atmosfera de negociació, inclusiva i eficient. Aquesta actuació ha ajudat a recuperar la confiança en la possibilitat d'aconseguir un acord dins de la Convenció Marc de les Nacions Unides per al Canvi Climàtic, una cosa fortament qüestionada abans del començament de la reunió. No obstant això, els negociadors encara tenen moltes coses per fer en els propers mesos, per assegurar un acord global a Durban, Sud-àfrica.

WWF considera que és imprescindible un major lideratge per part de la Unió Europea, que ha d'incrementar els seus compromisos de reducció del CO2, per tancar la gran bretxa existent entre les promeses de reducció d'emissions actuals, i el que es requereix per aconseguir l'objectiu comú de limitar l'escalfament global per sota dels 2 cº.

WWF considera que els Estats Units han de redoblar els seus esforços nacionals, per reduir emissions amb transparència i arribar a Durban en condicions de donar suport a un acord global legalment vinculant.

WWF considera fonamental que els països continuïn desenvolupant les seves pròpies estratègies enfocades a contenir l'escalfament global i, en aquest sentit, considera un exemple a seguir la proposta del Regne Unit de reduir les seves emissions en un 60%, en relació als nivells de 1990, per a l'any 2030. Segons WWF, aquestes estratègies i plans d'acció haurien integrar-se en el procés internacional, si realment es vol assegurar un acord ambiciós, just i vinculant en la COP17 a Sud-àfrica.

Juan Carlos del Olmo, secretari general de WWF a Espanya, ha declarat: "El positiu de Cancún és que, a diferència de Copenhaguen, on es va imposar la llei del més fort en l'últim moment, aquí s'ha demostrat que amb voluntat política i negociació es pot arribar a un acord dins el marc de les Nacions Unides, l'únic possible ". I va afegir: "El negatiu és que, malgrat els avenços de Cancún, encara no tenim un acord vinculant que obligui a reduir les emissions en la magnitud necessària, i queda un enorme treball per traslladar a mesures concretes el que s'ha acordat".

Informació extreta de: http://www.wwf.es/