Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

diumenge, 10 d’abril de 2011

Aprovat el Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat


La zona humida de Castell.


L'Ajuntament de Palamós va aprovar en el darrer Ple municipal, corresponent al passat mes de març, el Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat del municipi que inclou les línies estratègiques de l'Agenda 21 per a Palamós.

D'aquesta manera finalitza el procés d'elaboració d'aquest document, que es va iniciar a finals de l'any 2009, i comença el d'aplicació i desenvolupament. L'Agenda 21 Local es compon del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), d'un Pla d'usos i gestió del sistema dels espais lliures de Palamós i d'un Estudi de connectivitat social, ecològica i paisatgística dels municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega, mitjançant les quals es defineixen les estratègies necessàries per avançar cap a la sostenibilitat.

LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Els resultats del treball realitzat durant el darrer any donen com a resultat les línies estratègiques que en el marc de l'Agenda 21 Local es defineixen per a desenvolupar al municipi. Les línees estratègiques estan composades per diversos programes que engloben actuacions per a desenvolupar-los.

Algunes de les línies estratègiques que destaquen són: l'ordenació eficient i vertebrada del territori, inclou un programa de millora de la qualitat de l'espai urbà, amb l'objectiu d'aconseguir una millor transició entre el municipi i el seu entorn garantint els criteris de sostenibilitat i paisatgístics previstos al POUM, i incrementant la gestió i millora de les zones verdes i espais lliures.

En aquest àmbit també s'inclou el programa foment de la mobilitat i l'accessibilitat, amb la necessitat de redactar de manera conjunta amb els municipis del voltant, d'un Pla de mobilitat urbana que també caldria establir de manera més concreta per a la vila. En l'apartat de mobilitat també es destaca la millora de la xarxa d'itineraris per a vianants i carrils bicicleta de l'àmbit urbà, fomentar l'ús del transport públic o bé crear una xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Un altre dels punts destacats del document és el que fa referència a la preservació del patrimoni natural i cultural on les accions establertes marquen entre altres la necessitat de continuar preservant i rehabilitant el patrimoni arquitectònic i natural, per donar-li un ús social el primer, i fomentar la participació, amb el segon.

Dins aquest programa, també es proposa crear una metodologia per a la gestió de platges i el seu entorn, o bé redactar un catàleg d'elements naturals d'interès al municipi. Un dels referents en aquest apartat és el de fomentar els elements educatius i comunicatius per a la preservació del patrimoni natural. En la línia estratègica de l'optimització dels recursos naturals i minimització d'impactes s'estableixen programes de foment de les energies renovables, la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, la gestió integral del cicle de l'aigua instaurant la xarxa separativa a tot el municipi i millorant'ne el rendiment.

El Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Palamós també inclou una línia per la promoció d'una economia equilibrada i sostenible que promogui el treball a la vila, creant entre altres, ajuts fiscals per a l'emprenedor palamosí. En aquest apartat el document també proposa l'impuls del port com a pol estratègic econòmic, l'elaboració d'un Pla de gestió dels espais agraris, així com del sector pesquer mitjançant la creació de la Reserva Marina d'Interès Pesquer de les Illes Formigues.

En l'apartat comercial i turístic el PALS destaca l'execució d'un Pla de dinamització del comerç local, fomentar la gestió sostenible dels equipaments d'allotjament, innovar una oferta turística relacionada amb la pesca sostenible que inclogui la Reserva Marina com a atractiu turístic o bé redactar un Pla especial del camí de ronda.

Finalment el PALS inclou aquells elements per a millorar la qualitat de vida amb el foment de l'educació i les noves tecnologies, potenciant l'associacionisme i la cohesió social, incentivant la rehabilitació d'habitatges per a millorar-ne l'accessibilitat i promoure el lloguer d'habitatges buits. El document del PALS restarà penjat a la pàgina web de l'Ajuntament de Palamós (www.palamos.cat), per a poder consultar-lo.

AGENDES 21 LOCALS MANCOMUNADES

La Mancomunitat de Palamós, Calonge i Vall-llobrega ha elaborat durant el darrer any i de manera conjunta les Agendes 21 locals de les tres poblacions, amb l'objectiu d'optimitzar recursos i entenent que els documents resultants han d'aplicar-se en una àrea geogràfica comuna però amb la independència i especificitats de cada municipi.

La confecció de les Agendes 21 locals, que ha comptat amb una àmplia participació de la societat local de cada municipi, ha estat elaborada per l'empresa Spora Consultoria Ambiental SL amb un cost global de 120.719,99 €, dels quals un 90% aproximadament ha estat aportat per la Diputació de Girona i la resta, i de manera ponderada, pels tres ajuntaments mancomunats.

Font: http://www.palamos.cat/ i fotografia realitzada per un servidor