Si cliqueu sobre les fotos del post i després premeu la tecla F11 aquestes es veuen més grans.

dimecres, 6 d’abril de 2011

Cúmulus a Los Cristianos i a la Montaña Chayofita 2a part

Cúmuls congestus a Los Cristianos.


A mesura que anava avançant la jornada, els rajos solars anaven escalfant cada vegada més la superfície terrestre. Com podeu observar a la imatge de l'encapçalament, cap a l'interior els cúmulus ja presentaven un major desenvolupament vertical, ajudats per l'aire càlid i humit que ascendia. Aquest fet forma part d'un dels mecanismes que faciliten el creixement de les nuvolades: la convecció.

La convecció és una de les tres formes de transferència de calor i es caracteritza perquè es produeix per mitjà d'un fluid (aire, aigua) que transporta la calor entre zones amb diferents temperatures. La convecció es produeix únicament per mitjà de materials fluids., aquests, quan s'escalfen ( en aquest cas l'aire que hi ha a la superfície terrestre) augmenten de volum i, per tant, la seva densitat disminueix i ascendeixen tot desplaçant el fluid que es troba a la part superior i que està a menor temperatura. La convecció en si, és el transport de calor per mitjà de les corrents ascendents i descendents del fluid.

La convecció a l'atmosfera terrestre provoca la transferència d'enormes quantitats de calor que ha estat absorbida per l'aigua. Aquest procés forma els núvols que podem observar a les fotografies., algunes vegades aquest núvols es convertiran en simples cúmulus humilis o mediocris, en altres ocasions seran cúmulus congestus o cumulunimbus, els quals podran generar important precipitació, tot depenent de les condicions concretes que hi puguin haver.


Cúmulus humilis i mediocris captats des de la Montaña Chayofita. En un nivell superior també es veuen cirrus (núvols alts).


El procés que origina la convecció a l'atmosfera és molt important i genera una sèrie de fenòmens fonamentals per l'explicació dels vents i per la formació de núvols, tàlvegs, ciclons, anticiclons, precipitacions, etç... Tots els processos i mecanismes de convecció de la calor atmosfèrica obeeixen a les lleis físiques de la termodinàmica.


Una altre imatge dels mateixos núvols.


Cúmulus congestus creixent cap a l'interior, amb els edificis moderns de Los Cristianos en primer pla.